ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИНТЕРНЕТ

Този сайт е собственост и се управлява от и съдържа материал, получен изцяло или частично от които се доставя материал "BUENAFUERTE LTD". Материалите в този сайт са защитени от международните закони за авторското право и закони, както и приложимото законодателство в областта на интелектуалната собственост. Вие не можете да променяте, копирате, възпроизвеждате, публикувате, качвате, излизаш, предавате или разпространявате по някакъв начин всеки материал от този сайт, включително софтуера, без предварително писмено разрешение, или информация от "BUENAFUERTE LTD". Можете да сваляте материали от този сайт за ваша лична, нетърговска употреба само, ако имате всички авторски права и други права на собственост.

Това разрешение не е прехвърляне на правото на собственост в материалите, както и копия от материалите, и е обект на ограничения по Гринуич:

1) трябва да се запазят всички копия от тези материали са изтеглени, за всички авторски права и други права на собственост, съдържащи се в материалите;

2) Вие не можете да променяте Материалите по някакъв начин или копирани, публично показване, представяне, или разпространявате или по друг начин да ги използват за всяка публична или търговска цел;

3) не трябва да прехвърлят материалите на друго лице, ако забележите, че да им даде, и те се съгласиха, че задълженията, произтичащи от условията на употреба на тези символи. Тива спазват всички допълнителни ограничения, показани на сайта, тъй като може да се актуализира от време на време.

Този сайт се предоставя "BUENAFUERTE LTD" и може да се използва само за целите на информационно / Електронна търговия. Чрез използването на Уебсайта или свалянето на материали от сайта Останете тивните срокове и условия, посочени в настоящото обявление. Ако не спазвате тези правила и условия, не използвайте този сайт или изтегляне на материали от сайта.

Достъпът до и използването на този сайт ("www.virilys.bg") е предвидена "BUENAFUERTE Ltd", при спазване на следните условия:

1 Използвайте "www.virilys.bg" вие се съгласявате да бъдат правно обвързани от тези условия, които да влязат в сила веднага след първото му използване "Www.virilys.bg". Ако не веднага се откаже от всички на следните условия, моля не влизайте и / или да използвате "www.virilys.bg".

2 "BUENAFUERTE LTD" може да променя тези условия по всяко време, като публикува промените онлайн. Моля, прегледайте тези термини редовно, за да сте сигурни, че сте наясно с всички промени.'' Ако продължите да използвате "www.virilys.bg" след промени са публикувани средства, които се съгласи да бъдат правно обвързани от тези условия се обновяват и / или изменени.

3 Нямате право да копирате, възпроизвеждате, публикувате, изтегляне, пост, излъчване, предаване, прави достъпни за обществеността, или използва по друг начин съдържание www.virilys.bg по никакъв начин, освен за ваша лична, некомерсиална употреба. Вие се съгласявате също така да се адаптирате, променяте или създавате производни от всеки "www.virilys.bg" съдържание, освен за лична, некомерсиална употреба. Всяка друга употреба "www.virilys.bg" съдържание изисква предварителното писмено разрешение на "BUENAFUERTE LTD".

4 Вие се съгласявате да използвате "www.virilys.bg" само за законни цели и по начин, който не нарушава правата и не ограничава или възпрепятства използването на някой друг и се наслаждаваха на "www.virilys.bg". Забранени поведение включва тормози или причиняване на стрес или неудобство на други лица, предаване нецензурни, похотлив или обидно съдържание или съдържание, което се харесва на непреодолим интерес или нарушаването на нормалното протичане на диалога в рамките на "Www.virilys.bg". Изрично се съгласява да се съобразят с изискванията, както и всички правилници, наредби, заповеди, съобщения и направления от под него.

ОГРАНИЧЕНИЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

5 "Съдържание Www.virilys.bg", включително информацията, имената, изображенията, снимките, логата и иконите, свързани или отнасящи се до'', нейните продукти и услуги (или на трети лица, продукти и услуги), се предоставя " AS IS "и" налични ", без всяка декларация или гаранция от всякакъв вид (изричен или мълчалив по закон) до степента, позволена от закона, включително и подразбиращи се гаранции за задоволително качество, годност за определена цел, без нарушение на правилата за съвместимост , сигурност и точност.

6 При никакви обстоятелства не трябва да "BUENAFUERTE LTD" отговорност за някоя от следните загуби или щети (независимо дали тези загуби, където се предвижда да бъде предвидима, известен или по друг начин): (а) загуба на данни, (б) загуба на приходи или очаквани печалби; (в ) загуба на бизнес, (г) загуба на възможност, (д) ​​загуба на репутация или вреда на репутацията, (е) загуби, претърпени от трети лица, или (ж) всякакви непреки, последващи, специални или примерни вреди, произтичащи от използването на "www.virilys . Великобритания ", независимо от формата на действие.

7 "BUENAFUERTE LTD" не гарантира, че функциите, съдържащи се в "www.virilys.bg" съдържание ще бъде непрекъсната или безпогрешна, че дефектите ще бъдат коригирани, или че "www.virilys.bg" или сървърите, които го прави достъпно са свободни от вируси или грешки.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

8 Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и покриване уебсайт www.virilys.bg и по този начин всички техни директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички задължения, искове, щети, разходи и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от вашето използване на Уебсайта, всякакви материали, които показват, електронна поща или по друг начин предава използването на Сайта или ваше нарушение, нарушаване или предполагаемо нарушение или нарушение на настоящите Общи условия.

Тези връзки

9 Този уеб сайт съдържа връзки към други интернет сайтове в World Wide Web. Ние предлагаме тези връзки само за ваше удобство и ние не носим отговорност за съдържанието на всеки сайт, автомобил от този сайт. Ние не носим всички гаранции, преки или косвени, по отношение на точността, законността, надеждността или действителността на всеки файл на всеки друг такъв сайт, и че тези сайтове са свободни от вируси или други вредни елементи.

Коригиращи УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

10 Можем да добавим, промяна или премахване на някоя част от тези Условия за ползване по всяко време без предупреждение. Всички промени в тези Условия за ползване и всички правила, показани на този уебсайт се прилагат възможно най-скоро, тъй като те се появяват. Продължавайте да използвате този сайт след като са публикувани всички промени, можете да означава, че приемате тези промени. Поради това е до вас да проверите тези Условия за ползване, когато използвате тези сайтове, така че можете да обърнете внимание на всякакви промени, които правим. Ние може да добавя, променя, отменя, премахват или да прекрати всякакво друго съдържание, показани на този сайт, включително функции и спецификации на продукти и услуги, описани или показани на сайта, временно или за постоянно, по всяко време, без предупреждение и без да носи отговорност.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.Jména, изображения и лога, идентифициращи "BUENAFUERTE LTD", или трети страни и техните продукти и услуги, които са обект на авторско право, права върху дизайн и търговски марки "BUENAFUERTE LTD", и / или на трети лица. Нищо в тези Условия не трябва да се тълкува като според последиците от предоставянето на такова отхвърляне на иск или по друг начин на лиценз или право за ползване на търговска марка, патент, дизайн или авторско право "BUENAFUERTE LTD", или друга трета

ВНОСКИ ЗА www.virilys.bg

12 Когато сте поканени на всяко възможно искане за принос към "www.virilys.bg" (включително текст, снимки, графики, видео или аудио) Вие се съгласявате, чрез представяне на дарението си, да предостави "BUENAFUERTE ООД" вечни, роялти безплатно, неизключително, под-licenseable право и лиценз да използва, възпроизвежда, променя, публикува, превежда, създава производни произведения, разпространение, представяне, игра, на разположение на обществеността, и да упражняват всички права за авторското право и публичност по отношение на приноса към в световен мащаб и / или да го включите вашия принос и в други произведения в някакви медии, сега известни или разработени по-нататък, за целия срок на действие на правата, които могат да съществуват във вашия принос, и в съответствие с ограниченията за поверителност, посочени в "Правилата за поверителност. Ако не предоставите "BUENAFUERTE LTD" правата, посочени по-горе, моля, изпратете до "www.virilys.bg".

Други параграфи 9 и представи неговия принос към "www.virilys.bg", вие:

13.1 гарантирате, че вашият принос;

13.1.1 е ваша оригинална работа и че имате право да я предостави "BUENAFUERTE LTD" за определени всички цели

13.1.2 не е клеветническо, и

13.1.3 не нарушават закона, и

13.2 освободи от отговорност "BUENAFUERTE LTD" срещу всички правни такси, щети и други разходи, които могат да възникнат "BUENAFUERTE LTD" в резултат на нарушение от Ваша страна на горната гаранция и

13.3 отказвате от всякакви морални права в своя принос за целите на представянето му и публикуване на "www.virilys.bg", както и за целите, посочени по-горе.

ПОРЪЧКА на място и свързаните с тях въпроси

14 Моля, имайте предвид, че този сайт е предоставяне на различни билкови продукти за продажба и разпространение в Интернет. посочените продукти се отнасят до различни аспекти на дисциплина и управление на начина на живот и се отнасят до различни аспекти на това как да се подобрят общите начин на живот и

15 Следва да се отбележи, че тези продукти са произведени от различни производители, с различен произход. Продуктите са на разположение за продажба само на този сайт. Текущия сайт не стои за осигуряване на качеството и собствените си способности, умения, полезност и ефективност на тези продукти. Моля, имайте предвид, че всички продукти, които се продават в този сайт са билкови хранителни добавки, които могат да допълнят цялостния хранителен режим и други здравословни режими на всеки индивид. Изброените добавки не са научно доказани, за да не изпитва действително предоставят на своите предполагаемите или обявени резултати. Следва да се отбележи, че този уеб-сайт не е отговорен, ако някой от тези лайфстайл продукти / билкови хранителни добавки, които на този уеб-сайт се продава, или има някои странични ефекти върху здравето на потребителите или нямат ефект, или ефикасност при постигане на целите, които се стремят да постигнат или цялостното здраве и начин на живот управление на всяка личност. Моля, имайте предвид, че в такъв случай отговорността за производител на продукта, каза билкови продукти хранителни добавки / начин на живот, а не от този сайт, при никакви обстоятелства.

16 Моля, имайте предвид, че тези продукти не са нито лекарства, нито наркотици, но само хранителни добавки, които допълват храната и храненето на всеки индивид. Ако имате някакви оплаквания за всеки въпрос, свързан с тези билкови продукти хранителни добавки / начин на живот, тогава ще се споразумеят изрично, че отговорността за едно и също трябва да бъде тази, посочена от производителя на билкови продукти хранителна добавка / начин на живот и че този уеб-сайт не носи отговорност При никакви обстоятелства обаче никакъв начин, известен или неизвестен.

17 Сегашната уеб стил е възстановяване, което е описано подробно, както следва. Възстановяването ще се правят само за неизползвания продукт и за да има право на възстановяване на средства, клиентът трябва да представи цялата поискана информация на интернет страницата. Сайтът не се връща всеки метод, използван продукт, който се използва по какъвто и да е начин или количество. В случай на отказ, транспортни такси ще бъдат приспаднати от сумата за възстановяване и клиентът ще получи само възстановяване, по-малко транспортни такси, за неизползвания продукт.

18 Във всеки случай, вие като потребител на услуги настоящата сайт, по-специално, абсолютно, безусловно и напълно съгласен и се задължава, при никакви обстоятелства, каквато трябва да бъде не носи отговорност за сайтовете за неефективност или всяко друго състояние, в билкови добавки продукти. Výslovne допълнително се съгласявате, че при никакви обстоятелства, ако има такива спорове, съдебни дела, действие или по друг начин, финансовата отговорност на този сайт не трябва да бъде по-голяма, отколкото изплащането на сума в размер на 100 USD само за купувача uvedené билкови хранителни добавки / продукти на живот стилове за всички недостиг, загуби, щети или наранявания от всякакъв вид, причинени от горепосочените растителни хранителни добавки продукти.

19 Уебсайтът има абсолютното право да откаже да приеме всеки договор за продукти и услуги. Следва да се отбележи, че като клиент, са напълно и абсолютно отговорно за предоставяне на точна информация на сайта, за да можем да обработим заявката ви. Уебсайтове не трябва при никакви обстоятелства, ако вие като клиентът предостави неточна информация, защото на tohoobjednávka не е доставен. Това е изрично посочи, че крайният срок за получаване, описани на този сайт са приблизителни и не са гарантирани, защото има трети страни, участващи която е извън контрол, мощността и притежаването на сайта. Уеб сайт не носи отговорност за евентуални повреди при доставката на продукта (ите). Освен това, Вие се съгласявате, че ако не jeprodukt доставени, пристига със закъснение, или са повредени в транзит, вие като клиент, трябва да се приема с превозвача. Вие, като клиент, допълнително гарантира, че всяка поръчка, направена от Вас на сайта е само за лично ползване и не могат да бъдат продадени на трети лица. Моля, имайте предвид, че по силата на съществуващата политика на сайта, всички поръчки се приемат само на уебсайта и само kdyžplné количество се реализира в нито един момент по-рано.

20 Поверителност и сигурност: Моля, имайте предвид, че вие, като клиент, на собствената си свободна воля и воля, са дали личните си данни, както и вашата собствена информация за кредитна карта на сайта за ограничената цел завършване на поръчката за този продукт ( и), които сте поръчали. Моля, имайте предвид, че zatímcoweb предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че личните данни, както и Informationabout кредитна карта се съхранява на безопасно и сигурно все още, за всички цели, jsouwebové сайт не носи отговорност по никакъв начин за злоупотреби каза лични данни, както и Informationabout кредитна карта. Website също не носи отговорност в случай на кражба или продава някакви данни по никакъв начин най-вече заради различните трети страни, участващи в целия процес на обработка на всеки един ред. Вие, като клиент, с настоящото изрично декларират žewebová сайт не е отговорен по никакъв начин и при никакви обстоятелства, за всяка злоупотреба с личните ви данни, също така информация за кредитна карта, която може да се извърши по всяко платформа от независима трета страна, която би могла имат връзка, асоциация или връзка с уреждането на продукта (ите) за този сайт.

21 Отговорност: Уместно е да се отбележи, че този уеб-сайт е само платформа за продажба на различни билкови продукти добавка. В настоящия сайт не носи отговорност за всеки продукт, дефект или повреда или претенции, причинени от нормалното износване, неправилна употреба, злоупотреба, неспазване на всички кодове, или злоупотреби от всякакъв вид. Съгласно законите в сила в момента, вие като клиент са отговорни изцяло и единствено да се консултирате с квалифициран лекар / лекар / лекар преди да консумират всеки от продуктите, така разпоредено от вас на този уеб-сайт.

22 Моля, имайте предвид, че на сайта не носи отговорност за всякакви загуби, нараняване, болест или друга повреда на всеки квант на всичко, което може да се направи за здравето си, ако той е прав, че не търсят медицинска помощ, от надлежно квалифициран практикуващ лекар / лекар / лекар.

23 Моля да забележите, че ние, като един сайт не носи отговорност за каквито и да било последствия от тяхното използване / вземане на проби някои от продуктите, при продажба на този сайт, или да ползва друга предишния медицина. Моля да се консултирате с Вашия конкретен лекар / лекар / лекар, преди да започне да приема различни продукти за продажба, който webu.Veškerá отговорност за каквито и да било последици, които могат да последват, ако вашият разход на гориво и / или приемате някое от посочените по-горе билкови продукти, така продаден този сайт трябва да е напълно, напълно и изцяло само за вас и за вас, и че няма друг субект, включително и на този уеб-сайт е отговорен да носят отговорност за действията си в това отношение.

GENERAL

24 Ако има конфликт между тези условия и специфичните условия, изброени другаде "www.virilys.bg", тогава Комисията надделее.

25 Ако някое от тези условия се определя за незаконни, невалидни или по друг начин неприложима поради законите на всяка държава или страна, в която тези условия трябва да бъдат ефективни, а след това, до степен и в юрисдикцията, в която този срок е незаконна, невалидна или неприложима, то трябва да бъде отделена и отстранена от тези термини и останалите условия остават в сила, остава в пълна сила и ефект и продължават да бъдат обвързващи и изпълними.

26 Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите и всички съответни правила, наредби, указания, заповеди и нотификации, направени в съответствие с него.

Декларация за поверителност

Каква информация събираме?

Ние събираме информация от вас, когато се регистрирате в нашия сайт, да се абонирате, да се абонирате за нашия бюлетин, за да отговори проучване или попълните формуляр.

Когато поръчвате или се регистрирате на нашия сайт, както е уместно, може да бъдете помолени да въведете вашето име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер, информация за кредитни карти, номера на социалната сигурност или уебсайт URL, лица за самоличност със снимка.

Подобно на повечето уеб сайтове, ние използваме бисквитки и / или уеб маяци, за да подобри своя опит, да събира обща информация посетител, и посещения на коловоза в нашия сайт. Вижте "ние използваме бисквитките?" Секция по-долу информация за бисквитките и как я използваме. Какво ще използваме вашата информация, за?

Цялата информация, която събираме от вас може да се използва в един от следните начини:

За да персонализирате своя опит (Вашата информация ни помага да отговорим по-добре на вашите индивидуални нужди)

За подобряване на нашия уебсайт (ние непрекъснато се стремим да усъвършенстваме нашия уебсайт на предложения на базата на информация и обратна връзка от вас)

За да се подобри обслужването на клиентите (вашата информация ни помага да се отговори по-ефективно на исканията ви за обслужване на клиенти и нужди за подпомагане)

Обработка на транзакции

Вашата лична информация, независимо дали са държавни или частни, няма да бъде продаден, обменяна, прехвърля и да било друго дружество, поради някаква причина на всички, без вашето съгласие, различна от тази за постигане на конкретната цел на предоставяне на закупена стока или услуга, поискана.

За управление на конкурса, промоция, проучването или друга особеност сайт

За да изпратите редовни имейли

E-мейл адресът ви предостави за обработка на поръчките, ще се използва само за да ви изпрати информация и актуализации за вашия ред.

Ако решите да се откажете в нашия пощенски списък, вие ще получавате имейли, които могат да включват новини за компанията, новини, информация, свързана с продукт или услуга, и т.н.

Забележка: Ако всеки път, когато искате да се отпишете от получаване на бъдещите имейли, ние включват подробни инструкции отпишете дъното на всеки имейл. Как да защитите вашата информация?

Ние прилагаме различни мерки за сигурност, за поддържане на сигурността на вашата лична информация, когато правят поръчки или достъп до вашата лична информация.

Ние използваме защитен сървър. Всички доставени чувствителен / кредитна информация се предава чрез Secure Socket Layer технологията (SSL) и след това кодирано в нашата база данни, доставчиците на платежни шлюзове само да бъде достъпна за лицата, оправомощени със специални права на достъп до системите, и са длъжни да? съхраняват информацията в тайна.

След сделката, вашата лична информация (кредитни карти, номера на социални осигуровки, финансови и т.н.) няма да бъдат съхранени на нашите сървъри. Ние използваме бисквитки?

Да (Cookies са малки файлове, които даден сайт или прехвърли своя доставчик на услуга на твърдия диск на вашия компютър чрез уеб браузър (като се даде възможност), която позволява на сайтовете или доставчиците на услуги, системи за разпознаване на вашия браузър и улавяне и не забравяйте, определена информация

Ние използваме бисквитки, за да ни помогне да се помни и обработва елементите във вашата пазарска количка, да разбират и да запишете вашите предпочитания за бъдещи посещения, и да следите на реклами и събират агрегирани данни за трафика на сайта и взаимодействие сайт, така че ние можем да предложим по-добри преживявания и инструментите на сайта и в бъдеще. Ние сключват договори с трети страни доставчици на услуги, които да ни помогнат да разберем по-добре нашите посетители. Тези доставчици на услуги, които не са разрешени за използване на събраната информация от наше име, освен за да ни помогне да проведе и да се подобри нашия бизнес.

Ако предпочитате, можете да изберете дали вашият компютър ви предупредя всеки път, когато изпращането на бисквитка, или можете да изберете да изключите всички бисквитки чрез настройките на браузъра си. Подобно на повечето уеб сайтове, ако включите бисквитките разстояние, някои от нашите услуги, може да не функционира правилно. Въпреки това, все още можете да правите поръчки по телефона, или можете да се свържете с обслужване на клиентите. Ние разкриват никаква информация на трети лица?

Ние не продаваме, търговията, или по друг начин прехвърлят на трети лица вашата лична информация. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в управлението на нашата интернет страница, провеждане на нашия бизнес, или сервизно обслужване, ако тези страни се съгласяват да пазят в тайна тази информация. Ние също може да предостави информация, когато ние вярваме, че докладът е подходящо да се съобразят със закона, спазването на нашите страница политики, или за защита на правата ни, или всяко лице, собственост или безопасност. Въпреки това, без лична информация посетител може да се предоставя на други лица за маркетинг, реклама или други цели.

Third Party Връзки

От време на време, по наша преценка, ние може да включва или да предложат на трети лица, продукти или услуги на нашия уебсайт. Тези трети лица обекти имат самостоятелни и независими политика за поверителност. Затова ние не носим отговорност за съдържанието и дейността на тези свързани сайтове. Въпреки това, ние се опитваме да се защити целостта на нашия сайт и приветстваме никаква обратна информация за тези сайтове.

Детски Online Privacy Act защита Съответствие

Ние сме в съответствие с изискванията на COPPA (Закон за защита на Online Privacy деца), ние не събираме информация от лица под 13-годишна възраст. Нашият сайт, продукти и услуги са насочени към хора, които са най-малко 13-годишна възраст или по-възрастни.

Само Online Privacy Policy

Тази онлайн декларация за поверителност се отнася само за информация, събрана чрез нашия сайт, а не до информация, събрана офлайн.

Вашето съгласие

Използвайки нашият сайт, Вие се съгласявате с нашите правила за поверителност.

Промени в нашата Политика на поверителност

Ако решим да променим нашата политика за поверителност, ние ще публикуваме тези промени на тази страница.

Връзка с нас

Ако има някакви въпроси относно тази декларация за поверителност, моля свържете се с нас ТУК.

Политика за връщане

Удовлетворението на клиентите е важно за нас. Ние приемаме огромно гордост в предоставянето на отлично качество на продуктите и ние се стремим да гарантираме, че нашите клиенти са щастливи и удовлетворени от покупката си. Ние представяме най-доброто за нашите клиенти. Политиката на възстановяване се прилага:

В рамките на 30 дни от покупката, ако не сте доволни от покупката си.

Пълно възстановяване минус транспортни разходи ще бъдат само ако заявлението за възстановяване, получено в рамките на 30 дни от покупката. Можете да направите заявка за възстановяване по електронен път, или можете да се свържете с нашия екип за поддръжка на клиенти за една и съща.

Ако по някаква причина, или неизбежни обстоятелства, когато поръчката, се доставят от нас и реда трябва да бъдат заделени.

Всички продукти трябва да бъдат върнати на условията за възстановяване.

Транспорт и доставка такси

Ако имате някакви въпроси относно връщането вашата поръчка, моля свържете се с нашия екип за поддръжка на клиенти. Доставка и обработка не се възстановява безплатно, и комплектът трябва да бъде приета от нас в рамките на 30 dnů.Balíček трябва да бъдат внимателно опаковани за да се избегне увреждане на съдържанието в него. Ние, по наше усмотрение, може да отхвърли или да се върнете всеки продукт, които трябва да бъдат изпратени на възстановяване в случай на установяване на щети. След като пакетът е получил и приел от нас, кредит ще бъде издаден на вашата карта, и това трябва да бъде отразено в картата си по всяко време между 2-5 седмици в зависимост от банката, която е издала картата. Моля, имайте предвид, че 5% повторно зарибяване такса важи за всички декларации.